Telekomunikacije

Telekomunikacije jedan od oblika komunikacije koji omogućuje razmjenu informacija na daljinu. Osnovu koncepta telekomunikacija čine različite vrste telekomunikacijskih usluga koje telekomunikacijski operatori pružaju krajnjim korisnicima. S pomoću tih usluga moguć je i pristup govornim informacijama, računalnim podatcima, audioinformacijama, videoinformacijama, multimedijskim sadržajima i dr. te njihova razmjena.