Električarski gips

Gips se upotrebljava kod elektroinstalaterskih radova te za popravke raznih oštećenja na unutrašnjim zidnim i stropnim površinama.