Soboslikarski pribor

Široka ponuda kisteva, valjaka,pištolja, špahtli i ostalog soboslikarskog pribora